Over

In 2020 werd de stichting De Nije Symfony opgericht. Aanleiding hiervoor zijn signalen in de provincie Friesland dat amateurmusici de laatste jaren minder mogelijkheden hebben om te participeren in projecten met symfonische muziek. Dit betekent dat de deelnamegraad en de kwaliteit van deze sector in Friesland zonder ingrijpen verder zullen teruglopen, mede doordat de amateurs de noodzakelijke inspiratie en stimulans van professionals missen. Het is bekend dat de ontmoeting van professionals en amateurs stimulerend werkt voor beide partijen. Amateurmusici vormen immers voor professionals ook in belangrijke mate het publiek voor concerten op professioneel niveau.
De signalen uit het veld zijn voor de Stichting Nije Symfony aanleiding voor planvorming voor de ontwikkeling van de sector van de symfonische muziek voor amateurs. Het eerste project van de stichting, het Festival Saint-Saëns 2021, vormde daarvoor de eerste stap. De volgende stap zijn de concerten, november 2022, zie elders op deze site. En plannen voor nieuwe projecten voor de komende jaren zijn er ook volop. De Nije Symfony tracht bij het realiseren van haar doelen op gebied van symfonische amateurmuziek steeds andere partijen uit de creatieve sector te betrekken.

De Stichting Nije Symfony wordt gevormd door een aantal deskundigen en amateurs uit dit werkveld en beschikt over de expertise om de boven beschreven ontwikkeling in gang te zetten en voort te zetten.

Naar boven >
Home >