Shostakovich project 2022

Informatie voor (potentiële) deelnemers

Meld je hier direct aan als musicus voor het Shostakovich project 2022!
Download hier het concert- en repetitieschema (PDF)

Het tweede project van Stichting De Nije Symfony draait om twee grote werken: het Requiem KV 626 van Wolfgang Amadeus Mozart en Symfonie nr. V (1937) van de Russische componist Dmitri Shostakovich (1906-1975). Bijzonder repertoire dat zelden door amateurmusici uitgevoerd kan worden. Stichting De Nije Symfony maakt dit mogelijk!
De concerten worden ook nu weer geleid door Ronald Slager.

Achtergrond
De verbindende kracht van een kunstvorm als muziek is enorm sterk. Dat ervaren we bij een concert van de Rolling Stones of bij een bezoek aan Bachs Matthäus Passion. Publiek en uitvoerenden worden één geheel en hebben een individuele en gezamenlijke ervaring die meer is dan de som der delen. Er ontstaat een band die veelal gepaard gaat met sterke emoties.
          Ten tijde van de coronapandemie misten velen deze vorm van verbinding, terwijl dat toen juist door de maatregelen niet of nauwelijks mogelijk was. Velen, jong en oud, leden aan eenzaamheid of moesten afscheid nemen van een dierbare. Nu de pandemie -hopelijk- op haar einde loopt of op zijn minst minder schadelijk lijkt te zijn worden we geconfronteerd met een nieuwe, nu ernstige politieke crisis. Er zijn krachten gaande die menen het recht te hebben om de geschiedenis te corrigeren. Maar het gevolg is dat miljoenen, dichtbij onze leefwereld, weer op de vlucht moeten slaan. Ook nu wordt de noodzakelijke verbinding tussen mensen verbrijzeld en vallen er talloze onschuldige (burger)slachtoffers.
          De Stichting De Nije Symfony voelt zich begaan met het lot van onze medemensen en wil met dit project concreet uitdrukking geven aan de noodzaak tot hernieuwde verbinding. Dit gaan wij doen met twee concerten, op de zondagen 20 en 27 november 2022, in Leeuwarden en Assen, die met indrukwekkende muziek uitdrukking zullen geven aan lijden en troost. November is, met advent en kerst in aantocht, een maand van Allerzielen, het gedenken van hen die ontvallen zijn. Juist nu is zo’n concert van belang voor het creëren van verbinding en het bieden van troost bij al het lijden dat wij in deze periode beleven.

              Mozarts Requiem is een van de meest geliefde werken in de klassieke muziek en biedt bij uitstek gedenken en troost. (Het is bekend dat Mozart zelf ten tijde van het componeren van het Requiem al ernstig ziek was en dat zijn dood de voltooiing van het werk verhinderde. Velen horen dit persoonlijk lijden terug in deze wonderbaarlijke muziek.)
              Ook van Sovjetcomponist Shostakovich is bekend dat hij zijn leven lang leed onder het spanningsveld tussen zijn idee van echte kunst en het Russisch Realisme: Stalin, die in 2022 precies honderd jaar geleden aan de macht kwam, vond dat kunst dienstbaar moest zijn aan de idealen van de revolutie. Shostakovich’ symfonieën, maar ook zijn kamermuziek en opera’s voldeden vaak niet aan dit criterium. Zijn vijfde symfonie was één van de weinige symfonische werken die bij Stalin wel in de smaak viel. In dit werk wordt de dictator op subtiele wijze bekritiseerd. Naast het gegeven dat dit iconische werk past in de de doelstellingen van de stichting De Nije Symfony is dit een van de belangrijkste afwegingen geweest om juist dit werk te programmeren.

Omgang ter verbinding en gedenken
          Om uitdrukking te geven aan het aspect van verbinding zullen wij voorafgaand aan de concerten een omgang organiseren waarin volwassenen, maar vooral ook kinderen met licht de duisternis van lijden en verdriet zullen verdrijven. Uiteraard is hierbij plaats voor iedereen die zijn dierbaren of anderen wil gedenken en om dat persoonlijk gedenken met anderen te delen. We beginnen met een korte ontmoeting op een nog te bepalen plaats in Leeuwarden, begeleid met muziek door een koperensemble. Aansluitend lopen we door het centrum van Leeuwarden, waarbij we, begeleid door het koperensemble, op een paar plaatsen letterlijk en figuurlijk stilstaan. Voor De Harmonie wordt de omgang afgesloten door het koperensemble. Aansluitend kunnen degenen die dat willen het concert bezoeken.

Data concerten
Zondagmiddag 20 november 2022 | De Harmonie Leeuwarden (Fr)
Zondagmiddag 27 november 2022 | De Nieuwe Kolk Assen (Dr)

Repetitie- en concertschema
Download hier het concert- en repetitieschema (PDF)
Meld je hier aan als musicus voor het Shostakovich project 2022 (google form)

Naar boven >
Home >
Naar boven >
Home >