Deelnemers info

Nieuw project in voorbereiding: De klank van de regenboog

De voorbereidingen voor nieuwe concerten van het projectorkest van De Nije Symfony zijn gestart. We gaan concerten organiseren waarin aandacht wordt gevraagd voor emancipatie van mensen uit de LHBTQI+ scene. We doen dat met behulp van mime en ballet op muziek van de 6e symfonie van Tsjakovski (‘Pathetique’) en de Carmina Burana van Orff. Tsjaikovsky leed onder het feit dat zijn homoseksualiteit geen erkenning vond. Mogelijk speelde dat een rol bij zijn overlijden, vlak na het gereedkomen van de zesde symfonie. Orffs Carmina Burana is een ode op het leven, de lust en de liefde. Meedoen? Neem even contact op met dirigent Ronald Slager.

Repetitieschema voor ‘De klank van de Regenboog’ met Tsjaikovki en Orff

De repetitielocaties:

Trinitas: Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EZ Heerenveen (parkeren, betaald op Burg. Kuperusplein)

Piers’ Stee: Harlingerweg 26A, 8821 LC Kimswerd (volop vrij parkeren)

Kurioskerk: Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden (parkeren vrij, in omliggende straten)

De Schakel: Havingastate 7, 8925 AZ Leeuwarden (vrij parkeren, ruimte parkeermogelijkheden)

Concertlocaties

Stadsschouwburg De Harmonie: Ruiterskwartier 4, Leeuwarden (parkeren, betaald in parkeergarage Zaailand of parkeren, betaald in parkeergarage Oldehove). De Harmonie ligt op 10 minuten lopen van NS station Leeuwarden.

Schouwburg De Lawei: Laweiplein 1, 9203 AA Drachten (parkeren rondom de schouwburg, zondags vrij parkeren).